Pe cine ajutăm?

ASOCIAŢIA MUNDIA ajută copii, familii şi comunităţi defavorizate, indiferent de apartenenţa etnică sau religioasă, dizabilităţi sau statut social.

Credem că în urma ajutorului nostru persoanele cu nevoi medicale, vor putea să se reintegreze în societate, unde vor putea duce o viaţă normală, alături de familiile lor.

Intervenţia noastră se axează pe sponsorizarea persoanelor cu probleme medicale, intervenţii chirurgicale, tratamente medicale, protezare şi aparate medicale, toate acestea pentru a-i ajuta să se reintegreze în societate, ca ei, la rândul lor, să poată oferi o speranţă sufletelor de lângă ei şi să ducă o viaţă normală.

În anul 2013 vom acorda prioritate persoanelor cu deficienţe de vedere, proiectul Cu ochii larg deschişi, se va extinde şi consolida în toate unităţile de învăţământ special din ţară.

Direcţionează 2% pentru Asociaţia Mundia:

Prevederea 2% permite persoanelor fizice să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie non-profit. Astfel, puteţi hotărî să direcţionaţi 2% din impozitul datorat Statului pentru a contribui la promovarea sănătăţii copiilor şi tinerilor din Cluj şi din toată ţara. Dacă nu veţi direcţiona aceşti bani, ei vor rămâne la Bugetul de Stat.

Cum puteţi redirecţiona 2% din impozitul pe venit către Asociaţia Mundia?

Accesaţi butoanele de mai jos unde veţi găsi formularele precompletate in favoarea Asociaţiei Mundia, descărcaţi, tipăriţi şi completaţi:

- Formularul 230 dacă în anul 2013 aţi obţinut venituri numai din salariu;

- Formularul 200 daca în anul 2013 aţi obtinut venituri numai din activităţi independente (profesii libere - medic, avocat, notar, expert contabil, cedarea folosinţei bunurilor - chirii, drepturi de autor, etc.);

- Ambele formulare daca în anul 2013 aţi obţinut venituri şi din salariu şi din activităţi independente.

Nu este necesar să indicaţi suma care o direcţionaţi către Asociaţia Mundia, această sumă va fi calculată automat de către cei de la finanţe în funcţie de impozitul pe venit plătit deja de dvs. Pe această cerere/formular 230 sunt trecute deja datele care indică Asociaţia Mundia ca beneficiar al sumei de 2% din impozitul plătit de dvs.

Trimiteţi formularul 230 completat şi semnat de dvs. la administraţia financiară de care aparţineţi, până la data de 15 mai 2013. Puteţi trimite formularul fie prin poştă, fie îl depuneţi personal la Registratura din localitatea în are aveţi domiciliul din buletin, fie îl trimiteţi sediul Asociaţiei noastre, din str. Clujului, nr. 7, sat Sânnicoara, com. Apahida, jud. Cluj, cod poştal 407042, iar noi o vom depune la Administraţia Financiară în locul d-voastră.

Mulţumim persoanelor care au direcţionat în anul 2013 cei 2% din impozitul pe venit Asociaţiei Mundia. Aceste sume au sprijinit proiectul Cu ochii larg deschişi, din cadrul Liceului pentru Deficienţe de Vedere din Cluj-Napoca.

Download formular!

Donaţii şi sponsorizări

Dacă doriţi să ne ajutaţi ca în acest an să redobândim vederea a cât mai mulţi copii din România şi să promovăm voluntariatul ca responsabilitate socială, vă rugăm, implicaţi-vă!

1. Donaţii (pentru persoane fizice)

Cum puteţi dona?

- prin virament bancar în contul Asociaţiei Mundia: RO33BTRL01301205F78127XX (lei)
Banca Transilvania Cluj-Napoca, Str. B-dul Eroilor, Nr. 36

- prin mandat poştal, completat cu datele de mai jos, purtând menţiunea "donaţie";
Asociaţia Mundia str. Clujului, nr. 7, judetul Cluj, Cod fiscal nr. 23770858 RO33BTRL01301205F78127XX (lei)

- contactându-ne la sediul nostru, unde veţi primi chitanţă în schimbul sumei donate;

2. Sponsorizări (pentru firme)

Cine poate sponsoriza?

Orice agent economic care are profit poate alege ca o parte din profitul firmei sale să fie direcţionat către un ONG.

Cât de mare poate fi suma care poate fi dedusă?

20% din impozitul pe profit datorat Statului, 3‰ din cifra de afaceri a companiei, pot să fie folosiţi cum decideţi dumneavoastră.

Care sunt bazele legale?

Codul Fiscal prevede că dumneavoastră puteţi să decideţi asupra modului de folosire a unei mici părţi din impozitul pe care îl datoraţi Statului.

Extras cod fiscal :

Cap.III, Art.31

(4) Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
b) nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Ce trebuie să faceţi?

Încheiaţi un contract de sponsorizare între firmă şi Asociaţia Mundia în baza căruia vor fi deduşi cei 20% din impozitul pe profit datorat Staului, în limita a 3 la mie din cifra de afaceri. După virarea banilor în contul Asociaţiei Mundia, veţi primi un raport legat de modul în care au fost folosiţi banii dumneavoastră şi cu ce rezultate.

Voluntariatul

Voluntariatul înseamnă implicare directă şi responsabilitate. Voluntarul este persoana care se întreabă de ce nu face cineva ceva, înţelege ca cineva este chiar el şi hotărăşte să schimbe lucrurile în bine, fără să aştepte ceva în schimb.

Şi tu poţi să fii voluntar!

Tu poţi să dăruieşti două ore din timpul tău unuia dintre copiii care şi-au redobândit vederea. Tu poţi să fii primul lor prieten într-o lume nouă, fascinantă şi plină de culori.

Fii voluntar!